sus 2.0

certyfikowana firma szkoleniowa

CERTYFIKAT FIRMY SZKOLENIOWEJ

Nasze szkolenia i usługi doradcze realizowane są na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego jest uzyskany certyfikat SUS 2.0. Audyt został przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z DEKRA Certification na przełomie października i listopada 2020 roku. Uzyskanie przez naszą agencję certyfikatu to nie tylko potwierdzenie jakości naszych usług. 

Dla naszych obecnych i potencjalnych Klientów oznacza to przede wszystkim, że:

  • nasze wewnętrzne procesy, standardy i metody gwarantują Klientom uzyskanie umówionego rezultatu realizowanych działań rozwojowych,
  • kupując nasze usługi będą mogli korzystać z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych – RUR).

Audyt koncentrował się na 4 obszarach:

  • zarządzanie firmą,
  • sposobu świadczenia usług,
  • kompetencji kadry,
  • organizacji i logistyki projektów.
Rejestr
Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.12/00226/2018

osoba do kontaktu

rafał guzowski

dyrektor biura

Nie ma interesującej oferty szkolenia?

Jeśli szukasz szkolenia, a nie znajduje się w naszej ofercie, skontaktuj się z nami!
Jesteśmy w stanie zaprojektować szkolenie, które będzie spełniało oczekiwania edukacyjne i biznesowe.