budowanie zespołu

Efektywne budowanie zespołu i komunikacja

O szkoleniu...

grupa docelowa

Uczestnicy szkolenia muszą ze sobą współpracować w życiu zawodowym. Mogą stanowić jedną mało osobową grupę lub większą grupę osób współpracujących. Możliwy jest udział w szkoleniu osób, które ze sobą na co dzień nie współpracują, a ich zadaniem jest zarządzanie zasobami ludzkimi.

cel edukacyjny szkolenia

Celem szkolenia jest wykształcenie proaktywnych postaw oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu. Istotne będzie przećwiczenie kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej w codziennej pracy. Uczestnicy otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne budowanie zespołu, integrację ludzi, którzy go tworzą, a także wzajemną współpracę pomiędzy nimi. Ponadto nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie.

cel biznesowy

Celem biznesowym jest wprowadzenie nowych sposobów komunikacji między pracownikami, umiejętne i konkretne komunikowanie poleceń i komunikatów, co przyczynia się do niwelowania szumu komunikacyjnego i wzrostu poziomu efektywności w zakresie współpracy.

Program szkolenia

Część I: Istota efektywnego zespołu
– Cechy efektywnego zespołu i grupy zadaniowej, rodzaje zespołów
– Etapy budowania zespołu
– Role zespołowe  i autodiagnoza jednostki w grupie
– Dynamika procesu grupowego i fazy rozwoju grupy
– Jak utrzymać fokus i motywację członków zespołu

Część II: Zasady komunikacji w zespole
– Koło komunikacji i elementy decydujące o zrozumieniu przekazu
– Lejek komunikacyjny
– Zastosowanie socjotechnik w zespole
– Dobór odpowiedniej strategii prowadzenia rozmowy w zespole
– Techniki integracji zespołu poprzez tzw. „teatr negocjacyjny”
– Budowa atmosfery w grupie
– Konflikty i zagrożenia w zespole

Część III: Ćwiczenia praktyczne
– ćwiczenia w grupach – budowanie relacji w grupie, delegowanie zadań i egzekwowanie celów
– scenki rodzajowe z zapobiegania konfliktom

efekty szkolenia

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

– zdobędzie wiedzę, jak w praktyce skutecznie dobrać zespół i zbudować z nich drużynę na wszystkich poziomach działania firmy,
– pozna jakie cechy powinien mieć efektywny zespół,
– pozna etapy budowania zespołu,
– pozna role zespołowe,
– będzie potrafił samodzielnie przeprowadzić autodiagnozę jednostki w grupie,
– pozna zasady komunikacji w zespole,
– pozna zastosowanie socjotechnik w zespole,
– pozna wpływy różnych metod socjotechnicznych na rozwój managera oraz pracowników,
– pozna metody integracji w zespole,
– pozna sposoby budowania pozytywnej atmosfery w grupie,
– nabędzie umiejętność rozpoznawania i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych w zespole,
– nabędzie umiejętność budowania efektywnego zespołu,
– będzie posiadał umiejętności samokształcenia się,
– będzie potrafił merytorycznie reagować w sytuacjach kryzysowych,
– będzie potrafił prawidłowo rozstrzygać dylematy związane z wykonaniem obowiązków zawodowych.

Warunkiem zakończenia szkolenia i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu – zaświadczenia jest spełnienie kryterium uczestnictwa w min. 80% czasu zaplanowanego szkolenia. Pomoce dydaktyczne zapewnia organizator szkolenia.

Szkolenie prowadzi

rafał guzowski

trener

Poznaj sylwetkę Rafała tutaj

Nie ma interesującej oferty szkolenia?

Jeśli szukasz szkolenia, a nie znajduje się w naszej ofercie, skontaktuj się z nami!
Jesteśmy w stanie zaprojektować szkolenie, które będzie spełniało oczekiwania edukacyjne i biznesowe.