organizacja pracy

Organizacja miejsca pracy w salonie kosmetycznym dla perfekcyjnej obsługi klienta

O szkoleniu...

grupa docelowa

Styliści paznokci, pracownicy salonów piękności chcący wprowadzić do swojej oferty nowe usługi stylizacji paznokci, kosmetyczki.

cel edukacyjny szkolenia

Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnych sposobów wykonywania najczęstszych zabiegów kosmetycznych w krótszym czasie. Uczestnik pozna sposoby organizacji stanowiska pracy uwzględniające ergonomię, nauczy się sposobów na wykonywanie w krótszym czasie zabiegów kosmetycznych, podniesie efektywność swojej pracy oraz zwiększy tempo wykonywanego zabiegu przy zachowaniu staranności i dokładności realizacji usługi.

cel biznesowy

Celem biznesowym jest nauka praktycznych umiejętności organizacji pracy wpływającej na ergonomię miejsca pracy oraz podniesienie wydajności (szybkości) realizowanych usług przez co uczestnik szkolenia w tym samym czasie pracy będzie mógł wykonać więcej zabiegów kosmetycznych bez uszczerbku na jakości wykonywanej usługi.

Program szkolenia

Część teoretyczna:

 • ergonomia pracy w gabinecie kosmetycznym podczas wykonywania zabiegów.
 • zasada 20/80 oraz zasada 40/60 przy planowaniu zabiegów kosmetycznych dla klientek i klientów.
 • zasada 10-30-60, co zwiększa przepustowość przyjmowanych klientów w ciągu miesiąca.

Część praktyczna:

 • Zdjęcie starej masy z paznokci
 • prawidłowe przygotowanie paznokci
 • opracowania skórek i wałów okołopaznokciowych
 • dobór kształtu wolnego brzegu do dłoni i długości paznokci klientki
 • nadbudowa naturalnej płytki paznokcia różnymi metodami
 • aplikacja lakieru hybrydowego pod skórki

efekty szkolenia

Uczestnik szkolenia po zakończonej usłudze osiągnie efekt w postaci podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. samodzielnego dostosowania dotychczasowego miejsca pracy do standardów właściwej ergonomii pracy w gabinecie kosmetycznym podczas wykonywania zabiegów
 2. wprowadzenia zasad określających efektywność pracy przy wykonywanym zabiegu kosmetycznym
 3. wprowadzenia zasad wpływających na planowanie zabiegów kosmetycznych dla klientek i klientów
 4. wdrożenia nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji pracy, planowania i realizacji zabiegów kosmetycznych zgodnie z zasady podnoszącymi efektywność i wydajność przy realizacji zabiegów
 5. wprowadzenia zasad efektywnej organizacji stanowiska pracy i sposobów skracania zabiegów kosmetycznych (a w szczególności etapów: zdjęcia starej masy, prawidłowego przygotowania paznokcia, opracowania skórek i wałów okołopaznokciowych) w codziennej pracy
 6. skrócenia czasu doboru kształtu wolnego brzegu do dłoni i długości paznokci klientki, sposobów szybszej nadbudowy naturalnej płytki paznokcia przy wykorzystaniu różnych metod oraz zasady sprawnej aplikacji lakieru hybrydowego pod skórki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych
 7. planowania rozwoju zawodowego zgodnie z poznanymi zasadami.
Warunkiem zakończenia szkolenia i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu – zaświadczenia jest spełnienie kryterium uczestnictwa w min. 80% czasu zaplanowanego szkolenia. Pomoce dydaktyczne zapewnia organizator szkolenia.

Szkolenie prowadzi

dagmara dębowiec

trener

Poznaj sylwetkę Dagmary tutaj

Nie ma interesującej oferty szkolenia?

Jeśli szukasz szkolenia, a nie znajduje się w naszej ofercie, skontaktuj się z nami!
Jesteśmy w stanie zaprojektować szkolenie, które będzie spełniało oczekiwania edukacyjne i biznesowe.